Παραμυθοεπιλογές Οκτωβρίου

Χωρίς κοτσάνι,συγγραφέας Ι.Δ Ιωαννίδης εκδόσεις Πατάκη

Τα δέντρα που τρέχουν, συγγραφέας  Μ.Πυλιώτου, εκδόσεις Βιβλιόφωνο

Τα λαμπερά αγκάθια, συγγραφέας Γ.Μπόντης, εκδόσεις,  Πατάκη.