Παραμυθοεπιλογές Καλοκαιριού

"Το μεγάλο ταξίδι της Κινέζικής πάπιας" ,συγγραφέας Βασίλης Παπαθεοδώρου , εκδόσεις Καστανιώτη, 2008,

"Εδώ σελήνη, εδώ Κρόνος ,εδώ Ουρανός", συγγραφέας Νίκη Τζώρτζολου, εκδόσεις Κέδρος,1981,

"Η νεράιδα της γης", συγγραφέας Φωτεινή Τσαλίκογλου,εκδόσεις Κέδρος, 2007.