Όμορφο, γλυκό καλοκαιράκι, τί περιμένω;

Ο Μαγικός Κύκλος

Εργαστήριο Κοινωνικής και Συναισθηματικής μάθησης

Στόχος: 
Αναγνώριση-επεξεργασία συναισθημάτων σε αντίθεση
Χαρά-Λύπη
Φόβος-Ασφάλεια

Το εργαστήριο είναι αυτοτελές και αφορά σε ηλικίες παιδιών από 3 - 12 χρονών

Ημερομηνίες: 25 & 26/6
Ώρα: 18:00
Διάρκεια: 1:30

Εισηγήτρια: Έφη Καρρά