Ο Μίτος του Μύθου με τον κ. Γιάννη Παπαδόπουλο

Η Ακαδημία Παραμυθιού Μύθαρος σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Γιάννη Παπαδόπουλο οργανώνει Σπουδαστήριο Μελέτης και Σύνθεσης Μύθων.
Η λειτουργία του Σπουδαστηρίου θα αναπτύσσεται σε θεματικούς κύκλους, καθένας από τους ο-ποίους θα επικεντρώνεται σε ταυτόσημες μυθολογικές αιτιάσεις και θα αποσκοπεί στη δημιουργία μυθι-κών συνθέσεων-διακειμένων με το ίδιο θέμα-μίτο.
Ως αποτέλεσμα των εργασιών καθενός κύκλου, το διακείμενο-μίτος θα παρουσιάζεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφηγηματικά, με τη μορφή θεατρικού αναλογίου, από ολιγομελείς ομάδες-μελών του Σπουδαστηρίου.

Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 6.οομμ-8.οομμ  στις παρακάτω ημερομηνίες:

Οκτώβριος:20, 27

Νοέμβριος:3, 10, 17, 24

Δεκέμβριος:1, 8

Διάρκεια Κύκλου: 8 δίωρες συναντήσεις

φιλική συμμετοχή:90 ευρώ.

 θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

captcha