Μαθήματα Σκηνοθεσίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Εισηγητής: Στάθης Ρέππας, σκηνοθέτης.

Θεματικές:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ                      

2. ΣΧΟΛΕΣ  «ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗΣ  ΜΑΤΙΑΣ»              

3. ΟΡΟΙ  και  ΕΡΓΑΛΕΙΑ του ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ             

4. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΛΗΨΗΣ και ΜΟΝΤΑΖ                           

5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΝΙΑΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ                      

Μια πρώτη προσέγγιση των ενδιαφερομένων στο επάγγελμα του σκηνοθέτη.

Στις ώρες αυτές θα γίνει εκτενής αναφορά  στους παραπάνω τομείς με ΘΕΩΡΙΑ  συνοδευόμενη από αντίστοιχη βιβλιογραφία  και  πρακτικές ΑΣΚΗΣΕΙΣ με  χρήση   κάμερας και βασικών στοιχείων  του ΜΟΝΤΑΖ στην πράξη.

Η εμπειρία και η γνώση μου μετά από είκοσι και πλέον χρόνια στο επάγγελμα, εγγυάται τη σίγουρη μεταφορά  των γνώσεών μου στους ενδιαφερόμενους.

Διάρκεια εργαστηρίου  5 ώρες με τα διαλλείματα