Γραφή της κίνησης με σημειογραφία Labanotation

Εισηγήτρια:Ασπασία Δανιά,καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής,διδακτική χορού

 

TO ΣYΣΤΗΜΑ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Διάρκεια 4 ώρες μαζί με τα διαλλείματα.

Το σύστημα σημειογραφίας κίνησης και χορού Laban, Labanotation (στο εξής σύστημα σημειογραφίας Labanotation), δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1920 από τον Rudolf Laban. Από τότε το Labanotation χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως σύστημα καταγραφής κάθε είδους κίνησης σε κλάδους όπως ο χορός, η κλινική ιατρική, η τεχνολογία (animation), η ανθρωπολογία, η φυσικοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία, ο αθλητισμός κ.ά. Τα σύμβολα του συστήματος Labanotation αποτυπώνονται σε ένα στύλο τριών κάθετων γραμμών, τον τρίγραμμο στύλο, η κεντρική γραμμή του οποίου αντιστοιχεί: α) στην κεντρική γραμμή του σώματος που το διαχωρίζει στα δύο ημιμόρια, το δεξί και το αριστερό, καθώς και β) στη γραμμή ροής του χρόνου. Εντός των τριών γραμμών τοποθετούνται σύμβολα που δηλώνουν στηρίξεις ή κινήσεις των κάτω άκρων, ενώ εκτός των τριών γραμμών τοποθετούνται σύμβολα που αναφέρονται στις κινήσεις του κορμού, των άνω άκρων και του κεφαλιού.Το βασικό σύμβολο είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, το οποίο δίνει ταυτόχρονα πληροφορίες σχετικά με:

1. Την κατεύθυνση της κίνησης ανάλογα με το σχήμα του. 

2. Το επίπεδο της κίνησης ανάλογα με τη σκιαγράφησή του. 

3. Τη χρονική διάρκεια της κίνησης ανάλογα με το μήκος του και 

4. Το μέρος του σώματος που κινείται ανάλογα με την τοποθέτηση του συμβόλου 

στον τρίγραμμο στύλο.

Στον τομέα της διδασκαλίας του χορού, το Labanotation συνιστά ένα σημαντικό βοήθημα για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της σχετικής με το χορό εγγραμματοσύνης. Για το λόγο αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται παγκοσμίως κατά την περίοδο εκπαίδευσης χορευτών ή χοροδιδασκάλων ως:

1. Μέσο περιγραφής κινητικών δεξιοτήτων (π.χ. μετακίνηση, άρση, άλμα, 

στήριξη, κ.ά.) και κινητικών εννοιών (π.χ. βάρος, ροή, προσπάθεια και 

σχήμα κίνησης). χορών, χορευτικών συνθέσεων, εκτελέσεων και χορογραφιών.

2. Εργαλείο παρατήρησης, καταγραφής και κριτικής ανάλυσης της δομής 

3. Μέσο οπτικοποίησης του ρυθμού της κίνησης.

4. Εικόνα της κίνησης στον τρισδιάστατο χώρο.

Μέχρι στιγμής οι έρευνες σχετικά με την εφαρμογή του Labanotation στη διδασκαλία του χορού αποδεικνύουν ότι η γνώση σημειογραφίας βοηθά τους μαθητές να αναλύουν, να συνθέτουν, να αξιολογούν κριτικά και να θυμούνται χορούς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο χορός γίνεται για τους μαθητές μία πράξη ανεξαρτησίας και έκφρασης βασισμένη σε συνειδητές επιλογές και παύει να είναι μία διαδικασία παθητικής μίμησης των κινήσεων του δασκάλου.