Φιλοσοφία με τα Παιδιά

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Επιστημονική Υπέυθυνη: Άννα Ντιντή

Η Φιλοσοφία με τα παιδιά είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές του δημοτικού σχολείου. Περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες πρακτικής φιλοσοφίας και στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την προώθηση της διαλογικής επικοινωνίας. Σκοπός αυτού του φιλοσοφικού διαλόγου δεν είναι να μάθουν τα παιδιά πρόσωπα και θέσεις απο την ιστορία της φιλοσοφίας, αλλά να διερευνήσουν τα ίδια ένα φιλοσοφικό ζήτημα με αφορμή οικείες εμπειρίες διατυπώνοντας και υποστηρίζοντας δικές τους θέσεις, ακούγοντας με προσοχή τις διαφωνίες των άλλων και προβάλλοντας τις πιθανές δικές τους αντιρρήσεις. Ως βασικοί μαθησιακοί άξονες του προγράμματος αναδεικνύονται η συνεργατικότητα και η αλληλεπίδραση, η ενεργητική συμμετοχή και η αυτονομία στην οικοδόμηση της γνώσης, η μάθηση μέσω της ανακάλυψης και της δραστηριότητας, η συσχέτιση της εμπειρίας με την αναδιαμορφωση εννοιών και αξιών.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σχολεία

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

captcha