Φαντασία και επιστήμη

Με ένα συναρπαστικό ταξίδι η Φαντασία και Επιστήμη θα τρέξει  στο Στέκι του παιδιού στο αθλητικό κέντρο του Ν.Ψυχικού στις 12 η ώρα.  Το εργαστήριο αυτό σε καλεί να κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι! Να κάνουμε το παιχνίδι δρόμο προς τη μάθηση, να πειραματιστούμε και να ανακαλύψουμε τον κόσμο των επιστημών βιωματικά και παιχνιδιάρικα!

Για παιδιά ηλικίας 5-8 ετών