Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής και Ύφους (για ενηλίκους)

Εισηγητής: Παπαδάτος Γιάννης, ακαδημαικός και κριτικός παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας.

Στόχος του εργαστηρίου: 
με βάση θεωρητικά και διδακτικά εργαλεία της πεζογραφίας και της ποίησης να αναδειχτούν αφενός η  έννοια του ύφους στα κείμενα και  αφετέρου η αναζήτηση του προσωπικού ύφους των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. 

Το  εργαστήριο αποτελείται από τέσσερα μέρη:
Α΄ μέρος:  Θεωρητικές και διδακτικές  προσεγγίσεις    πεζού κειμένου (2 συναντήσεις)
Β΄ μέρος:  Θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις    ποιητικού κειμένου (2 συναντήσεις)
Γ΄ μέρος:  Το ύφος.  Θεωρία και πράξη. Δραστηριότητες (3 συναντήσεις)
Δ΄ μέρος:  Ανιχνεύοντας το προσωπικό ύφος διαμέσου του ύφους δημιουργών  (3 συναντήσεις)

Διάρκεια εργαστηρίου: 10 τρίωρα

Το εργαστήριο θα λειτουργήσει με 12 άτομα.
Εμψυχωτής του εργαστηρίου: Γιάννης Σ. Παπαδάτος, πανεπιστημιακός, κριτικός λογοτεχνίας

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

captcha