Εργαστήρι Φιλαναγνωσίας

Εισηγητής: Γιάννης Σ. Παπαδάτος, κριτικός λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους - Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σεμινάριο εργαστηριακής μορφής με θέμα:

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Το σεμινάριο-εργαστήριο αποτελείται από τρία μέρη: 

στο πρώτο μέρος (30 λεπτά) θα παρουσιαστούν με πάουερ πόιντ «Διαδρομές 

Φιλαναγνωσίας».  Παράλληλα, με την παρουσίαση των διαδρομών θα αναφερθούν 

βασικά στοιχεία της θεωρίας της λογοτεχνίας τα οποία είναι χρήσιμα αφενός στην 

προσέγγιση του κειμένου και αφετέρου στην εξαγωγή δραστηριοτήτων 

δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής.

Στο δεύτερο μέρος (1 ώρα και 30΄) θα πραγματοποιηθεί σε προσομοίωση τάξης μια 

«Διδακτική προσέγγιση πεζογραφικού κειμένου». Οι δραστηριότητες που θα 

προταθούν,  δημιουργικής γραφής, προέρχονται από σύγχρονες αρχές της θεωρίας 

της λογοτεχνίας, ιδιαίτερα από τις θεωρίες του φορμαλισμού, της αναγνωστικής 

ανταπόκρισης και της κοινωνιολογικής θεωρίας.

Στο τρίτο μέρος (1 ώρα και 30΄), επίσης σε προσομοίωση τάξης, θα παρουσιαστούν 

παιγνίδια ποιητικών διαδρομών και ακολούθως θα επιχειρηθεί μια «Διδακτική 

προσέγγιση ποιήματος». 

[ Συνολική ώρα του σεμιναρίου-εργαστηρίου μαζί με τα διαλείμματα: 4 ώρες  ]