Ενας δράκος που δεν έχει ακούσει ποτέ μουσική στην ζωή του

Η  Ακαδημία παραμυθιού Μύθαρος σε συνεργασία με το Ωδείο του Καπανδριτίου   Αττικής

 προσέφερε το παραμύθι" ΕΝΑΣ ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΕΙ  ΠΟΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ" για να περιβάλει την μουσική γιορτή του Ωδείου.

Συγγραφέας Ζωγανά Άρτεμη

Η παράσταση θα  γίνει στις 28 Ιουνίου  και ώρα  19.30 στο δημοτικό Ωδείο Καπανδριτίου.