Ας σκηνοθετήσουμε....ένα παραμύθι!

Εισηγητής: Στάθης Ρέππας, σκηνοθέτης.

Αριθμός μαθημάτων: πέντε (5)

Διάρκεια μαθημάτων: 10.00-12.00 ή 18.00-20.00

Έναρξη μαθημάτων: από Οκτώβριο του 2015

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ :                        Δύο (2) ώρες 

2. ΣΧΟΛΕΣ  «ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗΣ  ΜΑΤΙΑΣ» :                 >>

3. ΟΡΟΙ  και  ΕΡΓΑΛΕΙΑ του ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ :               >>

4. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΛΗΨΗΣ και ΜΟΝΤΑΖ :                           >>   

5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΝΙΑΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ :                        >>

Σεμινάρια που σκοπό έχουν μια πρώτη προσέγγιση των ενδιαφερομένων στο 

επάγγελμα του σκηνοθέτη.

Στις ώρες αυτές θα γίνει εκτενής αναφορά  στους παραπάνω τομείς με ΘΕΩΡΙΑ  

συνοδευόμενη από αντίστοιχη βιβλιογραφία  και  πρακτικές ΑΣΚΗΣΕΙΣ με  χρήση   

κάμερας και βασικών στοιχείων  του ΜΟΝΤΑΖ στην πράξη.

 

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

captcha